MST kezdőlap     MST történet     Szabályzatok     Szakosztályok     Tisztségviselők     Örökös tagok     Tagság     
   Hírek, dokumentumok     Rendezvények     Etikai Kódex     Keleti Károly Emlékérem     Keleti Károly Pályadíj     
Hírek, dokumentumok Archívum   (aktualizálva: 2014.11.07.)

Archív hírek:

SZÁM-VETÉS - Márton nap a Skanzenben

 
 

Az MST 2013. november 20-21-i konferenciájának programja, jelentkezési lapja és hírlevele

Az MST 2013. november 21-i közgyűlésének napirendi pontja
 

 
 

Hogyan lett a Statistics Canada a világ legjobb statisztikai hivatala, interjú Fellegi Ivánnal a "Journal of the IAOS" c. folyóiratban

 
 

A korábbiaknál magasabb volt a magyar statisztikusok részvétele az ISI 59th Hong Kong-i Kongresszusán. A tíz résztvevő közül Bánhegyi Péter (MNB), Kovács Péter (Szegedi Egyetem), Laczka Éva (KSH), Lengyel György (KSH) és Tardos Ágnes (MNB) előadásai hangzottak el. Posztereket állított ki Gerencsér Ákos, Kovács Benedek, Ritzlne Kazimír Ildikó és Varsányi Tamás, valamennyien a KSH munkatársai. Az előadások és poszterek listája itt olvasható.

A "Journal of Mathematics and System Science" Laczka Éva előadását fogja publikálni, a "Statistical Journal of the IAOS" pedig a Laczka Éva által szervezett és elnökölt szekció (STS 063) teljes anyagát szándékozik közzétenni folyóiratában.

MST Elnöksége
 

 
 

Kedves MST Tagtársak!

A Magyar Statisztikai Társaság 2013. novemberében - közgyűlés keretében - tisztújítást tart, mellyel kapcsolatban az információk a tájékoztató és az ajánlási ív a hivatkozásokban találhatók.

Jelölő Bizottság


Az MST elnökének az MTA Statisztikai és Jövőkutatási Tudományos Bizottság és a Statisztikai Tudományos Albizottság elnökéhez írt levele


A Magyar Statisztikai Társaság a FENStatS tagja lett 

 
 

Interjú Soós Lőrinccel, az MST elnökével
 

 
 

2013. július 25-én, egy ebéd keretében került sor az MST által 2012-ben meghirdetett Keleti Károly pályaművek értékelésére, a díjak átadására (képes beszámoló).

MST Elnöksége
 

 
 

A Magyar Statisztikai Társaság "Ki Mit Tud a Statisztika világáról" címmel szakmai versenyt hirdet a szakközépiskolák és gimnáziumok 11-12. évfolyamain valamint az érettségi utáni szakmai képzéseken statisztikai ismereteket tanulók számára. A jelentkezési határidő 2013. április 5. éjfél.

Felhívás
Jelentkezési lap
 

 
 

MST elnöke a gazdaságról, interjú Soós Lőrinccel
 

 
 

Szeretnénk tájékoztatni a Keleti Károly pályázatra benyújtott dolgozatok szerzőit, hogy a pályázatra 14 dolgozat érkezett be. Az MST alapszabálya értelmében a Keleti Károly pályázatokat írásban, megadott szempontok alapján 2-2 bírálónak kell véleményezni. A lektorok dolgoznak a pályaművek véleményezésén, a bírálólapok beküldésének határideje április vége. Ezt követően a pályázókat tájékoztatni fogjuk az eredményekről.

MST Elnöksége
 

 
 

Ismét átütő sikerrel zárult a karácsonyi csokalyi ajándékcsomag akció!  

A december eleji felhívásra a hivatal mintegy 150 dolgozója jelentkezett karácsonyi csomaggal, ebből 85-öt az ovisoknak és a kisiskolásoknak, a többit pedig a falu szerény körülmények között élő idős, egyedülálló, illetve fogyatékkal élő felnőttjeinek továbbítottunk.

A kiszállításra december 19-én került sor.

Az ovisoknak és a kisiskolásoknak ismét személyesen adtuk át a dobozokat, csodálatos volt látni, amint az apróságok izgatottan bontogatták a csomagokat. Többen emlékeztek az elmúlt évi csomagra is, több olyan kisiskolás is volt, akinek a családjába a felnőtteknek szánt küldeményből is jutott. A kicsik gyermeki őszinteséggel nyilvánították ki, hogy ugye jövőre is várhatnak bennünket. A gyerekek idén is rajzokkal köszönték meg az ajándékokat, amit hamarosan közzé is teszünk. Az átadásról készült képet itt tekinthetők meg.

Szerencsés egybeesés volt, hogy az átadásnál csatlakozott hozzánk Tőkés László Püspök úr és stábja is. Ezen túlmenően a Püspök úr megkért bennünket arra, hogy a térségben levő másik, ugyancsak nagyon nehéz körülmények között élő faluba Érsemjénre az Általuk szervezett jótékonysági akcióra kísérjük el Őket. Megható volt látni az érsemjéni apróságok örömét is.

Laczka Éva, Soós Lőrinc

 
 

A Bernoulli társaság által támogatott 29. Európai Statisztikusok konferenciája 2013 július 20-25 között kerül megrendezésre az ELTE Egyetemi Kongresszusi Központban. Az előadásokkal kapcsolatosan az absztraktok 2013 március 15.-ig folyamatosan beadhatók, feltölthetők a konferencia honlapján. A letölthető formanyomtatvány és útmutatás a honlapon található: http://ems2013.eu/site/index.php?page=en/Abstract_submission

A regisztráció már idén megnyílt, 2013 januártól pedig online is elérhető lesz. További információért kérjük, látogasson el a rendezvény honlapjára: www.ems2013.eu
 

 
 

A Magyar Regionális Tudományos Társaság (MRTT) 2012. november 22-23-án Győrben tartotta éves konferenciáját. A konferencia keretében került sor az MST és az MRTT közötti együttműködési megállapodás aláírására. Az MST és az MRTT 2012 nyara óta dolgozott az együttműködés előkészítésén, a cél a tudományos kapcsolatok szélesítése, a szakmai, tudományos tevékenység eredményesebbé, hatékonyabbá tétele volt.

A konferencián "Tér és statisztika" címmel előadást tartott Végh Zoltán, az MST Területi statisztikai szakosztályának elnöke, a KSH Szegedi főosztályának vezetője.

 
 

MST – Pécsi Egyetem közlemény

A Pécsi Tudományegyetem Statisztika Tanszéke és a Pécsi Akadémiai Bizottság (PAB) közös meghívására 2012. június 15-én Pécsre látogatott Laczka Éva és Soós Lőrinc, a Magyar Statisztikai Társaság főtitkára és elnöke.

A statisztikai szakma fontos kérdéseit és a további együttműködés lehetőségeit érintő mély, oldott légkörű beszélgetés keretében számos fontos szakmai kérdés került terítékre.

Részletek

Az MST elnöke és főtitkára a Pécsi Tudományegyetem és a PAB vezető munkatársaival, oktatóival (közöttük fiatal, tehetséges munkatársakkal), meghívottakkal folytatott megbeszélésen az alábbi aktuális kérdéseket tárgyalták meg:

• Az MST Keleti Károly pályázata
• Az ISI Bernoulli Társaság Budapesti konferenciája
• A magyar statisztikai törvény nemzetközi összefüggései
• A statisztikai adatok elérhetősége
• A KSH Kutatószoba használati feltételei
• A 2011 évi népszámlálás adatainak várható rendelkezésre állási ideje
• A statisztikai módszertan egyes kérdései
• A mintavétel új módszertani lehetőségei
• Az adatvédelmi törvény anomáliái
• Az aggregátumok korlátai a statisztikai törvény tükrében
• Az együttműködés további lehetőségei, keretei

MST Elnöksége

- Együttműködési megállapodás

 
 

A Nemzetközi Statisztikai Intézet (ISI) Bernoulli Társaságának Európai Regionális Bizottsága 2013. július 20-25-én nemzetközi konferenciát szervez Budapesten (www.ems2013.eu). Az ISI 1975-ben alapított Bernoulli Társasága mintegy ezer tagja 70 országot képvisel, céljuk a matematikai statisztika, valószínűség számítás módszertanának, alkalmazásának fejlesztése.

A nemzetközi konferenciát a Magyar Statisztikai Társaság (MST) és a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) támogatja, a konferencia szervezéséhez egy-egy szekció szervezésével is hozzájárul. A nemzetközi konferencia honlapja már most is elérhető, azt a helyi szervezők folyamatosan aktualizálják. Kérjük a statisztikusokat, statisztika iránt érdeklődőket, hogy látogassák a honlapot, illetve érdeklődésüknek megfelelően vegyenek részt a konferencián.

MST elnöksége

 
 

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS!

A Magyar statisztikai Társaság (MST) pályázatot hirdet a Keleti Károly emlékére alapított pályadíj elnyerésére. A kezdeményezést az MST alapszabályán túl a kettős jubileum is indokolja; 120 éve halt meg Keleti Károly, illetve 90 éve alakult meg a Magyar Statisztikai Társaság. A pályázaton 35 éven aluli statisztikusok, vagy szerzői kollektívák eredeti, máshol nem publikált, legalább 30-35 oldal terjedelmű, statisztikai módszertani, vagy elemző tanulmánnyal vehetnek részt. A dolgozat témáját a pályázók szabadon választhatják meg, de nagy örömmel üdvözöljük azokat a statisztikai témával foglalkozó dolgozatokat, amelyek a statisztika aktuális kérdéseihez, vagy a jubileumhoz kapcsolódnak.

A pályázat részletei a Keleti Károly Pályadíj oldalon.


Keleti Károlyra emlékezünk

145 évvel ezelőtt, 1867. május 25-én nevezték ki a hivatal első elnökét, Keleti Károlyt. Halálának 120. évfordulója alkalmából - 2012. május 30-án - koszorúzással egybekötött megemlékezést tartunk.

Központi Statisztikai Hivatal


Átütő sikerrel zárult a csokalyi karácsonyi ajándékcsomag akció!

Csokaly településről
Beszámoló
Fotók
A csokalyi felnőttek köszönete

 


A "Rádió Orient" vendége: Dr. Soós Lőrinc, a Magyar Statisztikai Társaság elnöke

Beszámoló
Hallgatható változat (MP3)l

 


ISI nyilatkozat a szakmai statisztikai etikáról

A statisztikai etika kérdése egyre nagyobb hangsúlyt kap a statisztikai közösségen belül. Ezt mutatja, hogy számos ország statisztikai társasága kidolgozta saját etikai kódexét és az ISI is felfrissítette 1985 óta érvényben lévő deklarációját. A Magyar Statisztikai Társaság szintén nagy figyelmet fordít a statisztika etikai kérdéseire, amit mutat az is, hogy már több éve van elfogadott Etikai Kódexe és közel egy éve működik a kódex előírásainak minél hatékonyabb betarttatásán dolgozó Etikai Testület. A magyar statisztikusok elismerik és elfogadják az ISI deklarációit a szakmai etikáról, egyetértenek azokkal a közös értékekkel és etikai alapelvekkel, amelyeket ezek a nyilatkozatok, köztük a 2010-ben elfogadott legfrissebb deklaráció tartalmaz. Az ISI nyilatkozat elsősorban az etika pozitív oldalait, a követendő helyes magatartást, a jó példákat és gyakorlatot hangsúlyozza. Mégis, azáltal, hogy az ISI létrehozta az etikai tanácsadó testületét, melynek feladatai közt szerepel az is, hogy az etikai normák megsértése esetén lépéseket javasoljon az ISI Végrehajtó Bizottságának, közvetve elismeri azt, hogy az etikus magatartás követéséhez nem mindig elegendő a pozitív példák bemutatása. Ez pedig arra utal, hogy az az út, amit néhány ország, köztük Magyarország a statisztikai etika szabályozásában választott, helyes és járható.

Ezekkel a gondolatokkal bocsátjuk a magyar statisztikai közösség elé a nevezett ISI deklarációt, valamint a tanácsadó testület létrehozásáról szóló dokumentumot, melyek eredeti változatai a http://isi-web.org/about/ethics-intro címen olvashatók. Megjegyezzük, hogy az Etikai Testület eddigi munkájáról szóló beszámolót rövidesen közzétesszük itt, az MST honlapján.

Dr. Rappai Gábor
az Etikai Testület elnöke
 


2011. június 9-10-én Visegrádon került megrendezésre az EU-magyar elnökség zárókonferenciája, melynek szervezéséhez, támogatásához az MST is hozzájárult. A konferencia sikerét számos - zömében külföldi előadó - biztosította.
Program
Beszámoló
 

A Visegrádi Statisztikai Társaságok hetedik ülése Visegrádon

A Visegrádi Statisztikai Társaságok (V6) 2011. június 8-án, Visegrádon tartották hetedik regionális konferenciájukat. A V6 Statisztikai Társaságok (Ausztria, Csehország, Magyarország, Románia, Szlovákia, Szlovénia) együttműködési megállapodásukat – az MST kezdeményezésére – 2005-ben, Visegrádon írták alá. Legfontosabb céljuk regionális fórum biztosítsa volt a statisztika aktuális elméleti és gyakorlati kérdéseinek megbeszélésére.

A V6 Statisztikai Társaságok hetedik ülésén a statisztikai társaságok megbeszélték az első Statisztikai Világnap (2010. október 20.) megrendezésének tapasztalatait, a statisztikai társaságok elmúlt évben végzett munkáját, az elért eredményeket, és a jövőre vonatkozó terveket. A V6 Statisztikai Társaságok kiemelten foglalkoztak az Európai Bizottság által 2011-ben nyilvánosságra hozott „Towards robust quality management for European Statistics” c. dokumentummal, melynek célja az európai statisztika hitelességének, minőségének javítása. Az ülésen a V6 Statisztikai Társaságok közös nyilatkozatot írtak alá.


A V6 Statisztikai Társaságok és az ISI megbeszélése Visegrádon

A V6 Statisztikai Társaságok 2011. június 8-án, Visegrádon megbeszélést folytattak Ada van Krimpen asszonnyal, az ISI Állandó Igazgatóságának igazgatójával. A megbeszélésen a V6 Statisztikai Társaságok tájékoztatták az ISI képviselőjét a V6 Statisztikai Társaságok hét éves munkájáról (a V6 Statisztikai Társaságoknak – 2007-ben és 2009-ben – saját szekcióval képviseltették magukat az ISI konferencián) és a V6-ISI együttműködés további lehetőségeiről. Krippen asszony elismerését fejezte ki a V6 Statisztikai Társaságok munkájáról, s kezdeményezte, hogy a V6 Statisztikai Társaságokról szóló hírek az ISI honlapján is megjelenjenek.


A V6 Statisztikai Társaságok és Walter Radermacher megbeszélése Visegrádon

A V6 Statisztikai Társaságok képviseletében Laczka Éva (MST) és Margit Epler (Osztrák Statisztikai Társaság) 2011. június 9-án, Visegrádon megbeszélést folytatott Walter Radermacher úrral (Eurostat főigazgatója) és Marie Bohata asszonnyal (Eurostat főigazgató helyettese). A megbeszélésen a V6 Statisztikai Társaságok képviselői tájékoztatták az Eurostat vezetőit a V6 Statisztikai Társaságok hét éves munkájáról, a V6 Statisztikai Társaságok Visegrádon aláírt közös nyilatkozatáról. Radermacher úr a regionális fórum munkáját példaértékűnek ítélte
 

 
 

Dr. Herman Sándor a Pécsi Tudományegyetem docense, a statisztika tanszék korábbi vezetője két ciklusban volt alelnöke, majd szintén két ciklusban elnöke a Magyar Statisztikai Társaságnak. Társaságunk egyik meghatározó kollégája egy kedves kis kiadványt állított össze, melyet szeretnénk bemutatni a társaságunk tagjainak.
 


A 2010-2011-es kiírásban Magyarországon is megrendezésre kerül az ISLP Statisztikai Poszter készítő versenye. A hazai fordulókat a Szegedi Tudományegyetem Gazdaságtudományi Kara, a Magyar Statisztikai Társaság Statisztikaoktatási Szakosztálya és a Központi Statisztikai Hivatal szervezi.
 

 
 

Együttműködés a Magyar Közgazdasági Társasággal

Az ISI kezdeményezésére - az MST - felhívással fordult a statisztikával foglalkozó intézményekhez és szervezetekhez, hogy működjenek együtt a Statisztikai Világnap megszervezésében, megünneplésében.
 

Aláírták a Magyar Statisztikai Társaság (MST) és a KSH közötti együttműködésről és a 2010. évi támogatás mértékéről szóló együttműködési megállapodást.

Emlékeztető az MST újjáválasztott Választmányának alakuló üléséről - 2010. február 23.

 

 
 

"Paradigmaváltás a 21. század statisztikájában?" című konferencia előadásai:

 - Az európai statisztika fejlesztésének új irányai - Előadó: Walter Radermacher
 
- A társadalom fenntarthatóságának nyomon követése, avagy megmérni a megmérhetetlent - Előadó: Dr. Gyulai Iván
 - Értékelvűség és a társadalmi szempontok: hangsúlyeltolódás a 21. század statisztikájában - Előadó: Dr. Gáspár Tamás
 - Társadalmi-demográfiai jelentések tegnap, ma és holnap - Előadó: Dr. Spéder Zsolt
 - Beszámoló az MST gazdálkodásáról - Előadó: Dr. Herman Sándor

A nyertes Keleti Károly pályázatok bemutatása:

 
- Globális migráció és magyar hatása - Előadó: Dr. Tóth Géza - Kincses Áron
 - A 2004. május 1-jén csatlakozott kelet-közép-európai országok első öt éve az Európai Unióban - Előadó: Kelemen Nóra
 

 
 

A Román Statisztikai Hivatal - megalapításának 150. évfordulója alkalmából - emléklapot és emlékérmét adományozott a Magyar Statisztikai Társaságnak.  Az MST hívta életre 2005-ben a Közép-Kelet Európai "Visegrádi" (V6) Statisztikai Társaságok - máig is sikeresen működő - együttműködését.

 
 

2009 . augusztus 16-22 között Durban-ben (Dél-Afrika) került megrendezésre az ISI 57. világkonferenciája, melynek programja megtekinthető.
 

 
 

Az ISI 57. világkonferenciáján Durban-ben a Visegrádi (V6) Statisztikai Társaságok második alkalommal képviselték magukat, szekció keretében bemutatva a V6 Statisztikai Társaságok munkáját. A szekció programja megtekinthető. 

 
 

Az MST Etikai testületének állásfoglalása Mellár Tamás 4/2013. számú beadványa ügyében.

 
 

Az MST Etikai testületének értesítése a Népszámlálás vírusfilmjéről.


Statisztikai Világnap hírei (archive):

A Központi Statisztikai Hivatal, a Magyar Statisztikai Társaság és az MTA Statisztikai Bizottsága, 2010. október 14-15-én a Statisztikai Világnap alkalmából "A világ statisztikája - a statisztika világa" címmel konferenciát szervez. Letölthető a tájékoztató és a jelentkezési lap (szerkeszthető, nyomtatható).
 

 
 

Elkészült a "Statisztikai Világnap 2010. október 20." - felhívása és programtervezete. Kérjük a kollégákat, hogy a folyamatosan bővülő honlapot kísérjék figyelemmel.

KSH - MST - MTA Statisztikai Bizottság
 

 
 

A Központi Statisztikai Hivatal, az MTA Statisztikai Bizottságával és a Magyar Statisztikai Társasággal közösen a Statisztikai Világnap alkalmából Statisztikai szellemi TOTÓ játékot hirdet.

- Statisztikai Világnap 2010. október 20.

- Statisztikai Világnap 2010. október 20. (angol nyelvű)

- Statisztikai szellemi TOTÓ