MST kezdőlap     MST történet     Szabályzatok     Szakosztályok     Tisztségviselők     Örökös tagok     Tagság     
   Hírek, dokumentumok     Rendezvények     Etikai Kódex     Keleti Károly Emlékérem     Keleti Károly Pályadíj     

Szakosztályok   (aktualizálva: 2007.01.02.)

Demográfia Szakosztály
A szakosztály szakmai és tudományos fórumot kíván nyújtani a népesedés elméleti és gyakorlati kérdésével, valamint a népesedéspolitikával foglalkozó szakemberek számára

Gazdaságstatisztikai Szakosztály
A szakosztály fő célja, hogy fórumot biztosítson a gazdaságstatisztikához kapcsolódó gyakorlati és elméleti kérdések megvitatásához, a témakörbe tartozó hazai és nemzetközi vonatkozású szakmai problémák, kutatási eredmények megbeszéléséhez

Közigazgatási-, Igazságügyi és Jogi Informatikai szakosztály
A felgyorsult társadalmi gazdasági változások, illetve a bűnözés soha nem látott mértékű növekedése szükségessé tette, hogy mind a közigazgatás, mind a bűnüldöző és igazságszolgáltatással foglalkozó szervek tényeken alapuló ismeretekkel rendelkezzenek a jelenségekről.

Nemzetközi Statisztikai Szakosztály
A szakosztály célja, hogy minél teljesebb mértékben álljon a döntéshozók, döntés-előkészítők és vállalatok, azaz a felhasználók rendelkezésére az a nemzetközi statisztikai információ, mely az ország makro-, illetve mikro-szintű sikeres vezetéséhez elengedhetetlen

Statisztika-oktatási szakosztály
A szakosztály célkitűzése fórum biztosítása a statisztika-oktatók számára munkájuk kölcsönös megismerése és együttműködésük segítése céljából.

Statisztikatörténeti Szakosztály
A szakosztály célja a statisztika történetének és a történeti statisztikának ápolása, a történeti gondolkodás terjesztése a statisztikus szakemberek között, különös tekintettel az ifjabb nemzedékre

Társadalomstatisztikai Szakosztály
A szakosztály alapvető célkitűzése, hogy fórumot biztosítson a társadalomstatisztika elméleti és gyakorlati kérdéseinek megtárgyalásához

Területi Statisztikai Szakosztály
A szakosztály célja a területi és településstatisztika elméleti és módszertani kérdéseinek gondozása, fejlesztése